PROIZVODNJA

Školske ploče SBC proizvedene su od  emajliranog čeličnog lima 0.5 mm, zapečenog na 800°c. Zadnja ploha ojačana je pocinčanim limom 0.5 mm, a ispuna je od iverice 8 mm.
Okvir ploče izrađen je od PVC ili aluminijskog profila sa zaobljenim plastičnim uglovnicama. Polica za odlaganje krede izrađena je od specijalnog aluminijskog profila u koji se umeće plastična posuda za spužvu, a na krajevima ima plastičnu zaštitu.

Plohe za pisanje u dvije boje:

  • zelena (mat) za pisanje kredom
  • bijela (polusjajna) za pisanje flomasterom i projekcije

Termičkom obradom postignuta je izvanredna trajnost plohe za pisanje sa garancijom od 25 godina.

SB Commerce d.o.o.

je poduzeće za proizvodnju školskih ploča, interaktivnih ploča, namještaja i drugih sredstava za vizualno komuniciranje i promet školske opreme.

Tradicija i kvaliteta proizvoda prepoznata je kod svih naših kupaca .

1992. godine pokrenuli smo vlastitu proizvodnju školskih ploča i panoa, a 2001. godine vlastitu proizvodnju školskog namještaja ­ program ormara i stolova za knjižnice, kabinete i zbornice. Od 2005. godine proizvodnja i prodaja interaktivnih ploča.

TOP